วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี เปิดงาน “ เสน่ห์เอกลักษณ์ OTOP ภูมิปัญญาไทย สมุทรปราการ ”              สระบุรี  งานเสน่ห์  เอกลักษณ์ OTOP ภูมิปัญญาไทย  จากพัฒนาการสมุทรปราการ เปิดงาน หน้า ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังเก่า              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 นนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการเพิ่มทักษะการผลิตสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมเส้นทาง OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการภายใต้ ชื่องาน “ เสน่ห์เอกลักษณ์ OTOP ภูมิปัญญาไทย  สมุทรปราการ ” โดยมีนางสีชมภู  บุตรสินธิ์  พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน มีนายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นาย ชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรีหัวหน้างาน ส่วนราชการ ประชาชนชาวสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเที่ยว  กินชิมช้อปกันอย่างสบายภายในเต็นติดแอร์อย่างดีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น ปลาสลิดบางบ่อ มะม่วงน้ำปลาหวาน ผลิตภัณฑ์เปลือกไข่วิจิตร กระเป๋าหนัง ปลากระเบน และผลิตภัณฑ์ของฝาก อื่นๆ อีกมากมาย โดยงานนี้จะจัดขึ้นเริ่มตั้งแต่ วันที่ 29 ต ค - 2 พ ย 2561 รวม 5 วัน  บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี(หลังเก่า) จังหวัดสมุทรปราการได้สนับสนุนการดำเนินงานโอทอปอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าโอทอปได้รับมาตรฐานและได้รับการคัดเลือกเป็น OTOP ขึ้นเครื่อง จากหลายผลิตภัณฑ์และได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับ 3-5 ดาวจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้จังหวัดสมุทรปราการได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายรวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นภายใต้ชื่องานแสดงเอกลักษณ์ OTOP ภูมิปัญญาไทยสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเส้นทาง OTOP เพื่อการท่องเที่ยวสมุทรปราการและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
                 ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการการแสดงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการอาทิตย์องค์พระสมุทรเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการจัดงาน นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคมถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และประเพณีโยนบัววัดบางพลีใหญ่ในประเพณีประเพณีหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยโดยได้จัดงานประเพณีโยนบัว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับคุณภาพ จากสมุทรปราการกลุ่มจังหวัด เบญจบูรพาสุวรรณภูมิจังหวัดสระบุรีและเครือข่ายรวม 150 บูท การแสดงบนเวทีโดยนักร้องที่มีชื่อเสียงด้านคืออะไรให้แก่ผู้ซื้อสินค้าภายในงานซึ่งการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  ณ จังหวัดสระบุรีในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2  เนื่องจากการจัดงานในครั้งแรกได้รับการสนุนจากชาวจังหวัดสระบุรีซึ่งมีกำลังซื้อเป็นอย่างดียอดการจำหน่ายอยู่ในระดับพอใจในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากภาคราชการเอกชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดงานการรักษาความปลอดภัยและท่านนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีได้สนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์และการทำความสะอาดและความสะดวกในการจัดงานเป็นต้น


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น