วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี คนที่ 50               ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่เดินทางมารับตำแหน่งพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี
   
              วันนี้(1 ตุลาคม 2561 ) เวลา 11.00 น. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสระบุรี ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่ในวันนี้เป็นวันแรก   โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
                             โดยเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางมาถึงได้เข้าได้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสระบุรี จากนั้นเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี   และเดินทางต่อไปยังศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่เพื่อสักการะพระพุทธนวราชบพิตร ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
             
                  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางเข้าที่พักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเปิดโอกาสให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความยินดี
             

                 ทั้งนี้ตาม มติ ครม.มติเห็นชอบแต่งตั้งนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี มาดำรงเป็นผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 2561 และเมื่อวันที่ 9 กันยายน  2561มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป
               

                สำหรับนายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงห์ดำ รุ่นที่ 35  ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง จ.ปทุมธานี, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง และ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่  7 ธ.ค. 2555   ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ 1 ตุลาคม 2558  ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เมื่อ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ 1 ตุลาคม 2561 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี คนที่ 50 / 


(คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น