วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. จ.อำนาจเจริญ            เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 บท.ทท. (นทพ.) โดย นพค.51 สนภ.5 นทพ.จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พ.อ. เอกศักดิ์ ริมธีระกุล และ พ.อ. วรการ  ฮุ่นตระกูล

- พิธีสักการะบูชาพระทิพยอำนาจ
- พิธีสักการะศาลพระพรหม
- พิธีสักการะศาลพระมหิธรเทพ
- พิธีสักการะศาลพระชัยมงคล
- พิธีสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรูปปั้น ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ฯ
- พิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่
- พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา

           ณ บก.นพค.51 สนภ.5 นทพ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ


  

   

 
 
อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น