วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อบจ.สุพรรณบุรี ย้อนวันวานกับตำนาน ขุนช้าง ขุนแผนประเพณีลอยกระทง         
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2561  ณ บริเวณคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ และชุมชนตำบลรั้วใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อธำรงส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักและร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ไว้สืบไป อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีกำหนดการจัดงานและกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  09.00 เป็นต้นไป - จัดจำหน่ายสินค้าชุมชน/สาธิตการผลิตสินค้า - จัดแสดงนิทรรศการประเพณีลอยกระทง/ประวัติคุ้มขุนแผน   /18.30 น.พิธีเปิดโครงการ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน เป็นประธาน – ร่วมกันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ  /19.30 น. เป็นต้นไป- กิจกรรมประกวดนางนพมาศ – กิจกรรมประกวดกระทง – กิจกรรมลอยกระทงของประชาชน  /วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น.ประกวดเพลงอีแซว และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561เวลา 19.00 น. การประกวดขับเสภา
   

             ทั้งนี้  ตั้งแต่เวลา 09.00 น มีการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน/สาธิตการผลิตสินค้า - จัดแสดงนิทรรศการประเพณีลอยกระทง/ประวัติคุ้มขุนแผน  พร้อมร่วมแต่งกายชุดไทยถ่ายภาพย้อนวันวานกับตำนาน ขุนช้าง ขุนแผน ตลอดทุกวัน


เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น