วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นำทีมตั้งสาขาพรรคชาติพัฒนา จังหวัดสระบุรี พร้อมส่งผู้สมัครทั้ง 3 เขต               เมื่อ ( 4 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายประเสริฐ บุญชัยสุข เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก แกนนำพรรคชาติพัฒนา ได้เดินทางมายังจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค และรับสมัครสมาชิกพรรคใน พื้นที่จังหวัดสระบุรี พบกับพี่น้องสมาชิกพรรคชาติพัฒนา กว่า 100 คน  มี การเชิญสื่อโทรทัศน์ เป็นหลักในขณะที่สื่อท้องถิ่นหรือสื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดสระบุรีไม่ได้รับการติดต่อ แต่อย่างใด มีเพียงสื่อที่สนใจที่ติดตามข่าวการเมือง  เข้าร่วม  และรับฟังแนวคิดและปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จากภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงทั้งปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ปัญหาผังเมือง การอนุรักษ์แม่น้ำป่าสัก และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายของพรรคต่อไป
 
              นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เผยว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติพัฒนา ลำดับที่ 2 ภาคกลาง โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมพาร์ค อินน์ จังหวัดสระบุรี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกับสมาชิกพรรคชาติพัฒนาในพื้นที่ภาคกลาง และจะมีการดำเนินการหาสมาชิกพรรค โดยมีคุณบุษรา เสนะวีณิน สมาชิกพรรคชาติพัฒนาภาคกลาง อดีต สจ.จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน และได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกพรรค เป็นประธานสาขาพรรค -นางบุษรา เสนะวีณิน เป็น หน.สาขาพรรคสระบุรี นายชัยวัฒน์ วัฒนเวคิน  เป็น รอง หน.สาขาพรรคสระบุรีนางเบญญาภา ศรีคุณหนู เป็น เลขานุการสาขาพรรคนางเบญจวารี ซางสุภาพ เป็น รองเลขาฯ สาขาพรรคนางพิชชานันท์ ภารักษ์ เป็นเหรัญญิกสาขาพรรคนายนคร อุทัยกัณฑ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคนายภาณุวัฒน์ แสงเรือง  เป็น กก.สาขาพรรค น.ส.อมรรัตน์ กุลหงวน  เป็น  กก.สาขาพรรค              โดยได้มีการเตรียมการส่งผู้สมัครลงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครบทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย เขต 1นายนคร อุทัยกันฑ์ อดีต กำนันต.พุแค  เขต 2 สจ.ชัยวัฒน์  วัฒนเวคิน อดีต สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรีเขต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สำหรับส่ง เขต 3 นายภาณุวัฒน์  เรืองจันทร์ อดีตเกษตรอำเภอ


              นายประเสริฐ บุญชัยสุข เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า ตนจึงขอเชิญชวนสมาชิกพรรคชาติพัฒนาเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อเลือกกรรมการบริหารสาขาพรรค และเดินหน้าทำกิจกรรมของพรรค รวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนา เพื่อช่วยกันนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับพรรคชาติพัฒนา 
 


(คนธรรมดา   ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น